Buğdayın Öyküsü

Yapılan araştırmalarda buğdayın anavatanının Anadolu’yu da içine alan Batı Asya olduğuna dair bulgular mevcuttur. Buğday ıslahının 10 bin yıldan eski olduğu ve insanoğlunun ilk tarımını yapmaya başladığı bitkilerden olduğu tahmin edilmektedir. Yıllar içerisinde doğaya uyum sağlayarak günümüze kadar gelen buğdayın ülkemizde de yaygın hasadı yapılmaktadır.

Bazı siyez ya da kaplıca buğdayı gibi en ilkel türleri hala varlığını sürdürse de yaygın olarak hasadı yapılan buğdaylar ekmeklik buğday (Triticum aestivum) ve makarnalık buğday (Triticum durum) ya da yaygın adıyla Durum buğdayıdır. Durum buğdayı ve ekmeklik buğdayın  genetik yapıları farklıdır. Durum buğdayı kehribar sarısı renkte, sert ve camsı yapıdayken ekmeklik buğday daha yumuşan (yani un haline getirilmesi daha kolay), daha mat ve dolgun sarı-turuncu renktedir.

Durum buğdayının anavatanının da Anadolu olduğu düşünülmektedir. Öte yandan başta Kanada olmak üzere Akdeniz havzası ülkeleri ve Ortadoğu, batı Asya coğrafyasında hasadı yapılmaktadır. Ülkemiz de dünyadaki önemli Durum buğdayı ve ekmeklik buğday üreticilerindendir.

Ülkemizde makarna üretimi için Durum buğdayı kullanılması gerektiği yasalarla belirlenmiştir.