Bu hedef doğrultusunda enerji politikamız ile birlikte,

  • Enerji amaçları ve hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sunmayı ve bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bilgiyi, bu bilgiye ulaşılabilirliği, gerekli kaynağı ve desteği sağlamayı, gözden geçirmeyi ve güncellemeyi,
  • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal ve diğer şartlara uymayı,
  • Enerji performansı üzerinde önemli etkiye sahip olan ürün, donanım ve hizmet satın alırken, enerji verimliliği gözetilmiş ürün, teknoloji ve uygulamaları tercih etmeyi,
  • Doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri kazanım ve geri dönüşümü artırmayı,
  • Enerji ve bilgi kaynaklarının etkin kullanımını sağlayarak ve enerji tüketimlerini analiz ederek enerji azaltma fırsatlarını belirlemeyi,
  • Enerji verimliliği konusunda farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmayı,

 

Beyan ve taahhüt ederiz.

Genel Müdür Y.