Bu hedef doğrultusunda enerji politikamız ile birlikte, NUH’UN ANKARA MAKARNASI SAN VE TİC. A.Ş. olarak;

  • Enerji verimliliğine ilişkin amaç ve hedeflerini belirleyip bunları gerçekleştirebilmek için gerekli ve yeterli bilgi, uzmanlık, finans ve işgücü kaynağı sağlamayı,
  • Oluşturulan hedeflerin gerçekleşme düzeylerini düzenli olarak izlemeyi ve gözden geçirmeyi,
  • Enerji ve bilgi kaynaklarının etkin kullanımını sağlayarak ve enerji tüketimlerini analiz ederek enerji azaltma fırsatlarını belirlemeyi,
  • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir tüm ulusal ve gerekli hallerde uluslararası yasal mevzuata ve diğer şartlara uymayı,
  • Enerji performansı üzerinde önemli etkiye sahip olan ürün, donanım ve hizmet satın alırken, enerji verimliliği gözetilmiş ürün, teknoloji ve uygulamaları tercih etmeyi,
  • Enerji verimliliğini artırıcı projeleri teşvik edip geliştirmeyi,
  • Enerji Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri sürdürmeyi,
  • Doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri kazanım ve geri dönüşümü artırmayı,
  • Enerji verimliliği konusunda paydaşlarımızın farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmayı, yapılan çalışmalara destek olmayı

taahhüt ederiz.